Ekonomiska Samfundets Tidskrift

I tidskriften publiceras artiklar och översikter om aktuell ekonomisk politik och ekonomisk forskning. Såväl bidrag med nationalekonomisk som företagsekonomisk inriktning ingår.

Allmänt

UtgivareEkonomiska Samfundet i Finland
ChefredaktörTom Björkroth
Antal nr/år3
Prenumerationspris30 €/år, lösnummer 12 €

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressEkonomiska Samfundet i Finland
Webbplatswww.ekonomiskasamfundet.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige